Ubezpieczenia Zdrowotne - Wstrzymanie Dofinansowań - Dekret Prezydenta Trump'a

Po kilkudziesięciu nieudanych próbach odwołania Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej, popularnie nazwanej ObamaCare, w czwartek 12 Października prezydent Trump podpisał dekret wykonawczy, który ma na celu zburzenie tego systemu. Głównym punktem dekretu jest zalegalizowanie asocjacji w celu wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Małe biznesy z tej samej branży będą mogły tworzyć stowarzyszenia w celu wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto zdrowotne polisy krótkoterminowe, mają ponownie być dostępne na rok czasu. Tego typu polisy nie muszą spełniać regulacji stanowych i mogą zawierać bardzo limitowany zestaw świadczeń, jak również odrzucić osoby z problemami zdrowotnymi. Są to plany dla osób młodych i zdrowych. Są one tanie i oferują niewielkie zabezpieczenie w razie choroby.

Share on Facebook

Jednocześnie z dekretem do wiadomości publicznej został przekazany dokument, który insynuuje że kary za nie posiadanie ubezpieczenia w dalszym ciagu będa egzekwowane. Na pytanie: „Czy administracja będzie egzekwować kary za nie posiadanie ubezpieczenia od osób indywidualnych oraz pracodawców?” Padła odpowiedź: „Administracja wierzy że Kongres powinien uchylić mandat nakazujący osobom indywidualnym oraz pracodawcom posiadanie ubezpieczenia, jak również kary z nim związane...” na końcu potwierdza to stanowisko w stwierdzeniu: „tylko Kongres może zmienić prawo”

Kolejną sensacją dnia było oznajmienie Białego Domu, że rząd wstrzymuje dofinansowania do ubezpieczeń medycznych, które obniżają udział własny. Osobom o niskich dochodach rząd oprócz dotacji do składek na ubezpieczenie zdrowotne dopłaca do „deductible” czyli do udziału własnego. Pieniądze te są bezpośrednio przekazywane do firm ubezpieczeniowych. Prezydent Trump cały rok się odgrażał że te dopłaty wstrzyma, tak więc niektóre firmy ubezpieczeniowe przygotowały się na tą ewentualność. Dlatego zapowiadane podwyżki składek na rok 2018 są tak olbrzymie. W piątek 18-tu stanowych prokuratorów generalnych w odpowiedzi na decyzję prezydenta złożyło pozew w sądzie federalnym. We wniosku usiłują uzyskać nakaz sądowy który zmusiłyby rząd do wypłaty zapisanych w prawie dopłat. Najprostszym rozwiązaniem problemu byłoby gdyby Kongres w końcu oficjalnie przydzielił fundusze na ten cel.

Dla tych z Państwa którzy obawiają się że stracą swoje ubezpieczenie zdrowotne - Prosimy nie panikować. Jest bardzo mało prawdopodobne, że zmiany te wejdą szybko w życie. Ubezpieczenia zdrowotne w dalszym ciągu działają i w dalszym ciągu będzie możliwość wykupienia planu na rok 2018. Jednak przyszłość systemu ubezpieczeń zdrowotnych nie wygląda różowo.

Powrót do listy artykułów...